14 maj 2023 - 10:00

Årsmöte 2023

D1 D2 D3 D4 D5 D7 D9 D12 D6 D8 D10 D11 D14 D15 D13

Du är mycket välkommen till BMW MC-klubben Sveriges årsmöte 2023, söndag 14 maj, kl 10:00

Mötet är digitalt och fysiskt, ett så kallat hybridmöte. Den fysiska delen av årsmötet kommer att ske på Lundsbrunn Resort och Spa, Brunnsvägen 32, 533 72 Lundsbrunn (24 km öster Lidköping)

Detaljer om hur detta hybrida möte går till meddelas senare.

För att kunna säkerställa röstlängden krävs anmälan för att kunna delta i årsmötet. Alla som vill delta måste anmäla sig både dom skall delta digitalt online och dom som skall vara på plats i Lundsbrunn Anmälan görs på: bmwklubben.info/arsmote2023 (medlemsnummer krävs för anmälan). I anmälan anges om man tänker vara med på den fysiska eller digitala delen av mötet. Anmälan är öppen till 2023-05-13, kl 12:00

Distrikt 8 anordnar en regionträff, som alla är välkomna på den helgen:  Regionträff i Arns fotspår. En mycket trevlig aktvitet!  Läs mer på hemsidan, D8 och aktiviteter. Kombinera detta med att delta i årsmötet!

Efter årsmötet är det fika med smörgås innan vi säger hej då till varandra och åker hemåt.

Inför årsmötet kommer styrelsen att publicera delar av årsmöteshandlingarna enligt:

Publicering på̊ hemsidan i mitten/slutet av april 2023

  • Verksamhetsberättelse 2022

  • Kommande Verksamhetsinriktning inför 2023/2024

  • Motioner och propositioner för beslut vid årsmöte 2023

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas digitalt på hemsidan och i det digitala årsmötet.

Välkomna!

Anmälan: bmwklubben.info/arsmote2023

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av