19 juli 2021 - 07:00 - 26 september 2021 - 15:00

D1 - SMC-utbildningar 2021

D1

BMW MC-klubben tillsammans med Svedea vill verka för ökad trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten så behövs bl.a. fort- och utbildning. 

SMC Norrbotten bidrar med kursverksamhet inom olika områden bl.a. KNIX- och GRUS-kurser.

BMW MC-klubben subventionerar kurser med upp till 300:-/kurstillfälle och dag, vid maximalt vid två tillfällen under.

Du som medlem i BMWMC-klubben har möjlighet att ta del av denna subvention.

HUR?

- Anmäl dig på SMC Norrbottens hemsida (SMC Norrbotten - Sveriges MotorCyklister (svmc.se)) på vald kurs.

- SMC tillämpar ibland betalning i förskott. Betala då in mellanskillnaden mellan kursavgift och maximal subvention. Skriv in ditt "medlemsnummer xxxxxx i BMW MC-klubben"

- All information om kursen finns på SMC:s hemsida, plats förhandsinformation, upplägg, tider m.m.

 

Frågor?

Ring ditt distriktsombud: Ola Arvidsson (070-693 09 08) alt. Stefan Millgård (070-521 84 20)