Tjörnbron
22 maj 2021 - 09:30

D10 Årsträffstur - norr

Som ni vet så är även årets årsträff inställd pga covid 19.
Istället så anordnar varje distrikt en egen årsträffstur för att alla medlemmar i klubben ska kunna vara ute på tur samma dag.

I D10 kommer vi att ordna 2 turer:
Norr - start i Spekeröd - D10 Årstrräffstur Norr
Söder - start i Fjärås - D10 Årsträffstur Söder.

Dagen avslutas med att vi i hela Sverige samlas till en gemensam afterbike via den digitala plattformen Teams. 

Du ansluter dig via denna länken:

http://bit.ly/årsträffsskål

Turinfo Norr:

OBS att klubbens policy ang hantering av Covid-19 gör att vi har infört obligatorisk anmälan till klubbens aktiviteter tills vidare.

•Utifrån de nu gällande reglerna och rekommendationerna för allmän samling med max 8 personer, har vi valt att dela upp deltagarna i grupper om sex personer, plus två funktionärer. Med max tre grupper per tur.

•Dvs maxantalet anmälningar per tur är 18.

•Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar deltagarna, samt anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig, börjar vi med information av dagens tur, samt rutiner vid stopp. Därefter kör gruppen iväg.

•Det är viktigt att man håller sig inom sin grupp under hela dagen.
Turen är på ca 21 mil.
Vi kör Vid Havet, På Havet, Över Havet och en liten bit av Dalsland.
Fika- och lunchstopp utomhus och med medhavd mat. Det är en heldagstur, så tag med mat och dryck så det räcker.
Förutom lunchstopp så har vi två ståfikor. Framåt eftermiddagen har vi en ståfika vid en bensinmack och glasscafé.
Några minuter efter lunchstoppet finns tankningsmöjlighet för dem som behöver fylla på. 
Total körtid är ca 3,5 timma. Med stoppen inräknat bör vi vara hemma i god tid för årsträffsskålen.
 
Varmt Välkomna!

Mats Hermansson

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av