Klämdag
14 maj 2021 - 09:30

D10 Klämdagstur

•OBS att klubbens policy ang hantering av Covid-19 gör att vi har infört obligatorisk anmälan till klubbens aktiviteter tills vidare.

•Utifrån de nu gällande reglerna och rekommendationerna för allmän samling med max 8 personer, har vi valt att dela upp deltagarna i grupper om sex personer, plus två funktionärer. Med max tre grupper per tur.

•Dvs maxantalet anmälningar per tur är 18.

•Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar deltagarna, samt anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig, börjar vi med information av dagens tur, samt rutiner vid stopp. Därefter kör gruppen iväg.

•Det är viktigt att man håller sig inom sin grupp under hela dagen.

 

En liten tur på knappt 25 mil i vackra Bohuslän i maj månad .Perfekt!

Start Vikingagrillen vid g:a brofästet Kungälv och sen går det norrut. Avslutning i Ljungskile.

Tänk på att ingen restaurang kommer att vara vidtalad så medhavd mat o dryck rekommenderas.

Start 09:30 och beräknat slut ca 15:30-16:00. 

Full tank innan start.  

 

Lars-Erik

 

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av