D11
26 november 2023 - 10:00

D11 Planeringsdag 2024

 

Härvär länk till dagwns Planeringsdag i MS Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAwZTM4MDctMzA2Zi00MzdmLWI2YWMtNzQ1OWMzMWE0YjI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22815cca92-3de3-4c70-9472-9c5270a094c5%22%2c%22Oid%22%3a%223ef75135-772c-498b-960d-06535b5ea02c%22%7d

 

mvh

Niclas

 

Välkommen till vår D11 Planeringsdag inför säsong 2024!

I år träffas vi återigen i Växjö för att diskutera och ta fram förslag på aktiviteter som vi vill göra under kommande säsong 2024!

I år håller vi återigen till hos Maria Erikssons musikskola och i deras matsal. Vi ordnar fika och något att äta till alla som kommer.

Det är vid detta tillfälle som vi brainstormar fram idéer kring vad vi vill hitta på under 2024 och sen genomför vi det under kommande säsong.

Varmt välkommen! 

Niclas, Marie, Marcus & Sanna
 

Praktiska detaljer
Var: Kulturskolan i Växjö (Matsalen) - Kungsvägen 29. Vi ska försöka ordna så att man även ska kunna vara med på MS Teams på distans.
ange i samband med anmälan om du vill vara med på distans via MS Teams.


När: kl. 10.00-15.00 Söndagen den 26 November

Samåkning.
Vi kan dela på deltagarliustan när det börjar dra ihop sig och koordinera lite samåkning från olika håll.