10 juni 2023 - 09:00

D12 Grustur Norr

D12

Grustur Norr med Hans Håkansson

10 juni

Start kl: 09.00 Träffpunkt Gotland (färjeleden).  Se till att vara på plats ca 15 minuter innan. Heldagstur, åter ca 16.00. Lunch i Fårösund.

Möjlighet till tankning finns i Fårösund och vid behov Lärbro (för dem som åker "moppe").

Vi åker mest asfaltvägar upp till Boge där vi går på små skogvägar. Vi kommer att följa kusten motsols tills vi kommer till Kappelshamn. Från Lärbro kör vi på den gamla banvallen hela vägen tillbaka till Visby.

Turen är inte avancerad då vi följer lagliga skogsvägar och grusvägar, vid mycket regn kan dock bitar av turen vara lite trickiga. Vi regn rekommenderas definitivt grova däck!

Vi kör i lugnt tempo med "cornerman" principen.

Medtag vatten och eget fika.

Max antal är 12 st.

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av