Bohuslän
05 september 2021 - 09:00

D8 - En tur i Bernt Isakssons hjulspår

•OBS att klubbens policy ang hantering av Covid-19 gör att vi har infört obligatorisk anmälan till klubbens aktiviteter tills vidare.

•Utifrån de nu gällande reglerna och rekommendationerna för allmän samling med max 8 personer, har vi valt att dela upp deltagarna i grupper om sex personer, plus två funktionärer. Med max tre grupper per tur.

•Dvs maxantalet anmälningar per tur är 18.

•Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar deltagarna, samt anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig, börjar vi med information av dagens tur, samt rutiner vid stopp. Därefter kör gruppen iväg.

•Det är viktigt att man håller sig inom sin grupp under hela dagen.

 

I början av februari förra året gick en av våra åldermän, Bernt Isaksson från Uddevalla, ur tiden. Bernt genomförde ett flertal mycket uppskattade turer i Bohuslän. Han var också en mycket uppskattad "go gubbe"!

På våra stopp under turen kommer det säkert att berättas en och annan anekdot från hans turer!

För att hedra Bernt kör vi några utvalda spår från hans turer i Bohuslän.

Eftersom turen går i början av september, avvaktar vi med att bestämma hur det blir med lunch med mera.

Räkna med en heldag!

Mer information kommer senare. Samma gäller anmälan, som är obligatorisk.

Turledare är Lasse Persson

070-6095815