Götenekåsan mörker grus
06 november 2021 - 10:00

D8 - Götenekåsan

D6 D8 D10

Grustur som går över i mörker

Utgår från Götene

Turledare Göran Martinsson

Mer info kommer

Obligatorisk anmälan som öppnar senare!