Avancerad grustur. Nabbdäck är ett måste!
05 november 2022 - 11:00

D8 Götenekåsan

D6 D8 D10

Turledare Göran Martinsson

Start vid Preem/Rasta i Götene 

Det här en avancerad grustur som kräver extra belysning och bra nabbdäck!! Halva kåsan går i mörker!

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av