En introduktion i hur vi kör i grupp.
11 april 2021 - 10:00

D8 Träff nya medlemmar

•OBS att klubbens policy ang hantering av Covid-19 gör att vi har infört obligatorisk anmälan till klubbens aktiviteter tills vidare.

•Utifrån de nu gällande reglerna och rekommendationerna för allmän samling med max 8 personer, har vi valt att dela upp deltagarna i grupper om sex personer, plus två funktionärer. Med max tre grupper per tur.

•Dvs maxantalet anmälningar per tur är 18.

•Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar deltagarna, samt anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig, börjar vi med information av dagens tur, samt rutiner vid stopp. Därefter kör gruppen iväg.

•Det är viktigt att man håller sig inom sin grupp under hela dagen.

 

Hej

Du som är ny i klubben hälsas varmt välkommen till en informationsträff med efterföljande tur. Vi på samlas på Broholmskolans parkering i Lidköping där vi har en genomgång om hur vi uppträder när vi kör tillsammans, vilka olika grupperingar vi har på vägen mm. 

Efter en någon timmes körning stannar vi och äter grillkorv som klubben bjuder på. Tag gärna med en termos med varm dryck. Därifrån kör var och en hemåt i sin egen takt.

För att delta måste du gå in på klubbens hemsida och anmäla dig. Ange namn och telefon.

Självklart är alla medlemmar välkomna, gamla som nya!

Med vänlig hälsning, Mats, Patrik och Lasse

 

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av