ann
11 september 2022 - 09:00

Knix - för tjejer - Uddevalla Glimmingen

D6 D8 D10

Utbildning

Hej Medlem!

Är du anmäld till SMCs Grundkurs Knix - Uddevalla, Glimmingen den 11:e september? Vet du att BMW-klubben erbjuder subventionering av KNIX-kurser i SMC regi? Som ett led i BMW-klubbens trafiksäkerhetsarbete får du 300 kr tillbaka på anmälningsavgiften! Max 2 gånger/år.

För att erhålla subventionen anmäler du dig till SMCs KNIX och till detta event. Du betalar kursen till SMC och genomför densamma. Sedan skickar du in en reseräkning enligt klubbens rutin med bifogat kvitto (du hittar blankett för reseräkning under rubriken "Om klubben" på hemsidan). Klubben betalar då ut 300 kr till angivet konto. Reseräkningen måste skickas in samma år som kursen genomfördes för att godkännas.

Observera att detta är en Knix enbart för tjejer! I skrivande stund finns platser kvar.

 

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av