Öströö fårfarm
12 juni 2021 - 09:45

mcQ: tur till Öströö fårfarm

D6 D8 D10 mcQ

Touring mcQ

 

•OBS att klubbens policy ang hantering av Covid-19 gör att vi har infört

obligatorisk anmälan till klubbens aktiviteter tills vidare.

•Utifrån de nu gällande reglerna och rekommendationerna för allmän samling

med max 8 personer, har vi valt att dela upp deltagarna i grupper om sex personer,

plus två funktionärer. Med max tre grupper per tur.

 

•Dvs maxantalet anmälningar per tur är 18.

 

•Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar

deltagarna, samt anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig,

börjar vi med information av dagens tur, samt rutiner vid stopp.

Därefter kör gruppen iväg.

 

•Det är viktigt att man håller sig inom sin grupp under hela dagen.

 

mcQ-tjejer se hit!

Välkommen på en tur till Öströö fårfarm den 12 juni.

Vägen går på fina asfaltvägar med en total sträcka på cirka 20 mil.

Vi startar i Kungsbacka, på Lilla Laxens parkering kl. 9.45.

På fårfarmen, kan vi köpa lunch i Café Fårhagen som är utomhus.

Den som vill kan också besöka gårdsbutiken.

Vi gör ytterligare ett till två korta stopp, så ta med eget fika.

Turen avslutas i Kållered.

 

 

Ansvariga turledare

Else-Marie Törnberg och Sabine Herrmann

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av