Sila-turfrån Eslöv
03 oktober 2021 - 10:00

Silla-tur från Eslöv

Äppeltavlan är som känt inställd i år. Man kan dock få en god sill. Satsar på det och kör fina vägar till Kivik.

Vi samlas på Cirkle K i Eslöv kl. 09:30 fär avfärd till Brösarp där vi inväntar 

turen från Lockarp, för att i samlad trupp köra ner till Kivik.

Turledare: Allan Laurin

0705080088

allan@laurin.st