Ordförandeklubba 2020
18 maj 2020 - 19:00 - 23 maj 2020 - 09:00

Årsmöte 2020

D1 D2 D3 D4 D5 D7 D9 D12 D6 D8 D10 D11 D14 D15 D13 mcQ Classic

Styrelsen informerar Info till klubben

Årsmöte 2020

Årsmötet kommer att hållas på utsatt dag och tid och mötet blir på en digital plattform som heter VoteIT. Det är ett väletablerat verktyg som används av flera stora föreningar och organisationer. VoteIT har alla funktioner som krävs för att säkerställa föreningsdemokratin. 

För att kunna delta krävs; E-postadress, webbläsare och en dator, platta (iPad) eller mobil. Stor skärm är att föredra dvs dator eller platta. Detaljerad information om hur mötet kommer gå till i VoteIT kommer mejlas till anmälda ca en vecka innan mötet. 

Viktigt – för att kunna säkerställa röstlängden i ett digitalt årsmöte krävs anmälan att man vill delta – anmäl dig på: http://bit.ly/bmwmote2020 
Sista anmälningsdag: 2020-05-16, kl  09:00 
 

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av