08 april 2020

Årsmöte 2020

Årsmötet kommer att hållas på utsatt dag och tid och mötet blir på en digital plattform som heter VoteIT. Det är ett väletablerat verktyg som används av flera stora föreningar och organisationer. VoteIT har alla funktioner som krävs för att säkerställa föreningsdemokratin.

För att kunna delta krävs; E-postadress, webbläsare och en dator, platta (iPad) eller mobil. Stor skärm är att föredra dvs dator eller platta. Detaljerad information om hur mötet kommer gå till i VoteIT kommer mejlas till anmälda ca en vecka innan mötet.

Viktigt – för att kunna säkerställa röstlängden i ett digitalt årsmöte krävs anmälan att man vill delta – anmäl dig på: http://bit.ly/bmwmote2020