06 juni 2021

D10 Nyhetsbrev Juni

Hej Hojvänner!

 

Vi har upplevt en vårsäsong där pandemin har hållit hela samhället i ett stramt grepp. Nya regler och restriktioner från vecka till vecka.
I början av mars trodde vi inte att det skulle gå att genomföra några aktiviteter över huvud taget.

Men tack vare uppoffrande arbete av en engagerad funktionärsgrupp har vi kunnat genomföra mycket av de planerade aktiviteterna coronasäkrat.
Ett stort tack till alla som lagt ner mycket tid och möda för att klubbens medlemmar har kunnat utföra sin hobby under rådande omständigheter.

 

Nu i försommartid har vi fått uppleva riktig sommarvärme några dagar. En liten föraning om vad som förhoppningsvis komma skall.
Det är också högsäsong för våra aktiviteter.

 

Sedan några dagar är det nya och lättade restriktioner som gäller.
Vi har beslutat att återgå till förra säsongens rutiner. Dvs obligatorisk anmälan och max 40 deltagare per tur.

Det är sällan det är fler än 40 deltagare på en tur, vilket gör att alla som vill deltaga får möjlighet att göra så.

Även kvällsturerna återupptas. På tisdagar runt (Stor) Göteborg, och onsdagar från (Stor) Borås. Dessa annonseras endast på vår FB-sida. Ofta med kort varsel.
BMW MC-klubben D10 Göteborg | Facebook
 

Dock är faran inte över. Vaccinet är en del av lösningen. Vi måste även i fortsättningen tänka på att hålla avstånd mm.
En konsekvens är att vi fortsatt äter medhavd mat utomhus i första hand.

 

Även denna sommar verkar präglas av ”Hemester”
Vi har därför satsat på att ordna fler turer under semesterperioden, än vanligt.
Håll utkik på hemsidan!
BMW-klubben D10
En del turer planeras med kort varsel.

I slutet av juli kommer vi arrangera en teaterresa till Falkenberg. En hojdag på Hallands härliga vägar, följt av en eftermiddag med revy. Kika på hemsidan för mer information och anmälan.

 

KNIX-kurserna, som drivs och arrangeras av SMC, har genomförts under coronasäkra rutiner under våren. Har du inte redan deltagit på en kurs, passa på och anmäl dig till kurserna efter sommaren. Detta görs på SMCs hemsida.

Vi påminner om den subvention klubben ger på kurserna.

För mer info: BMW-klubbens trafiksäkerhetsarbete KNIX mm

 

 

En del förändringar har skett i distriktet.
Vår mångåriga mcQ-representant Annelie Carlsson har flyttat utanför distriktet.
Ett stort tack för ditt nedlagda arbete under åren i D10!

Vi välkomnar Sabine Herrmann som ny mcQ-representant tillsammans med Else-Marie Törnberg.
 

Har du funderat på hur klubbens aktiviteter blir av?
Jo, de bygger helt på ideellt arbete från medlemmar:
Varje höst formerar vi en funktionärsgrupp.
Alla som har en idé om en aktivitet som de vill genomföra är välkomna till den gruppen. Vi hjälps åt i gruppen att planera och genomföra aktiviteterna. Vi utbildar även i hur man genomför ett arrangemang och leder en tur.
Vi behöver dig och dina idéer för att fortsatt kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter samt hitta på nya.
Håll utkik efter inbjudan till funktionärsgruppens planeringsmöte i höst inför nästa säsong!

Detta möte planeras preliminärt till sista helgen i oktober.

 

Sommarhälsningar från era distriktsombud i D10
Jörgen Börjesson och Mats Hermansson

Else-Marie Törnberg och Sabine Herrmann

BMW MC-klubben Sverige