15 juni 2020

Styrelsen 2020/2021

Vid Årsmötet 2020 05 23 valdes följande ledamöter till styrelsen.

Andreas Wennborg, Ordförande

Magnus Mörtling, Regionombud Nord och Vice Ordförande

Magne Hansen, Regionombud Öst

Lennart Andersson, Regionombud Syd

Mona Olsson, Regionombud Väst

Leena Hasanen, Kassör

Martin Lindor, Sekreterare

Peter Andersson, Kommunikationsansvarig

Samtliga styrelsemedlemmar nås på e-mail förnamn.efternamn@bmwklubben.onmicrosoft.com