Andreas Wennborg, Ordförande  070-967 66 02

Magnus Mörtling, Regionombud Nord och Vice Ordförande  070-538 68 72 

Jonas Florinus, Regionombud Öst 070-5396570

Lennart Andersson, Regionombud Syd  0793-403621

Mona Olsson, Regionombud Väst  070-544 43 66

Tobias Mörtlund, Kassör

Martin Lindor, Sekreterare  070-514 74 76

Peter Andersson, Kommunikationsansvarig  070-591 39 30

Samtliga styrelsemedlemmar nås på e-mail förnamn.efternamn@bmwklubben.se