27 maj 2021

Uppdatering av klubbens riktlinjer för Covid-19

Regeringen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens förslag om ett successivt öppnande för ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Från 1:a juni tas första steget vilket i korthet innebär att maxantal personer är 100 för aktiviteter utomhus. Men anledning av det ändrar Styrelsen riktlinjerna för klubbens aktiviteter enligt följande;

Anmälan är inte längre ett krav för våra aktiviteter. Respektive arrangör/turledare beslutar om anmälan ska gälla och i så fall lämpligt antal deltagare med hänsyn till hur aktiviteten är utformad.

För aktiviteter som genomförs inomhus gäller oförändrat åtta personer. Om vi besöker matställen för lunch följer vi de anvisningar som ges av personalen.

Som alltid, utan påbud från FHM, uppträder vi ansvarsfullt och tar hand om varandra.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön mc-sommar!