30 mars 2021

Video från webbinarium om Zumo XT 21-03-24

Zumo XT - Frågor och Svar

Onsdagen 21-03-24 genomförde klubben ett webbinarie om Zumo XT. Knappt två veckor innan hade en ny programvara släppts så det var en del att forska på innan mötet! Ca 40 personer deltog det fungerade riktigt bra att använda Teams för denna övning!

I det bifogade dokumentet nedan "Zumo XT 21-03-24 Video" finns en länk till den inspelning vi gjorde av mötet. Vidare kommer det bli uppföljningar av olika slag. Det får dock bli när vi arbetat mer med den nya programvaran också i fält och inte enbart vid skrivbordet.

Lars Levén

Zumo XT 21-03-24 Video.pdf