D7 -

ABC län

Mer om D7 ABC län

MC-säsongen 2019 är slut och vinteraktiviteterna har tagit vid.

I slutet av november träffades D7's turledare på en heldags Turledarkonferens i centrala Stockholm för att diskutera erfarenheter och hur vi får fler aktiva turledare inför och bortom säsongen 2020. Vi blev 24 personer, många bra idéer diskuterades och vi var eniga om att det blev en lyckad konferens. Arbetsgruppen skall nu sammanställa slutsatserna och därefter får vi börja arbeta utifrån de olika slutsatserna och förslagen.

Vinteraktiviteterna har startat, se hemsidan och FB för information. I takt med att fler aktiviteter blir klara kommer vi att lägga upp mer information om dessa.

OBS: Vi har tyvärr en del uppstartsproblem med nya hemsidan (vi saknar behörigheter). Vi har därför svårt att uppdatera med events och med anmälningsplanketter. Vi har redan tvingats ställa in någon aktivitet och hoppas slippa det med övriga. Håll tummarna.

2020 års turer är inte planerade ännu och en planeringskväll för dessa datum kommer så småningom. Som vanligt siktar vi dock på helgturer, onsdagsturer heldag samt tisdagkvällar kl. 18:00, jämna veckor frän OKQ8 i Upplands Väsby och udda veckor från Shell i Alby.

Körningar

Kvällskörning varje tisdag under säsongen. Jämna veckor kör vi norrut och udda veckor söderut. Läs mer om tisdagsturerna här.

Onsdagsgruppen kör heldagsturer för daglediga och på helgerna körs det oftast minst en tur (och har vi riktig tur kan det till och med bli flera turer samma dag). Läs mer om onsdagsgruppen här.