D1 -

Norrbotten

Mer om D1 Norrbotten

Välkommen till D1:s egen hemsida. Distriktet omfattar Norrbottens län förutom Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner som tillhör D2 (Västerbotten). Distriktet har en minst sagt respektingivande yta och tillika också en betydande andel av Sveriges totala landareal. Distriktet sträcker sig från Treriksröset i norr ner till kusten i syd. D1 har gräns mot två länder, Norge och Finland. Avståndet per landsväg till den ryska gränsen är ca 30 mil räknat från Haparanda och Norrbottens län utgör en del av Barentsregionen. Våra medlemmar finns spridda från Kiruna i norr till Piteå i söder. Huvuddelen av länets befolkning finns inom den s.k. "Fyrkanten" (Piteå-Luleå-Boden-Älvsbyn) och där finns också majoriteten av våra klubbmedlemmar. Trots detta så försöker vi att sprida våra aktiviteter till "alla" hörn i vårt stora distrikt. Självklart lämnar vi också länet på våra resor - vi gillar ju att köra motorcykel!

Medlemsutvecklingen har varit positiv under de senaste åren och antalet medlemmar har successivt ökat. Vi är i dagsläget fler än 130 medlemmar, familjemedlemmar oräknade. Det blir speciellt glädjande när en stor andel av våra medlemmar är aktiva och deltar i våra aktiviteter. Det kan dock konstateras att ca 70 % av alla medlemmar bor i Fyrkanten-området, vilket avspeglas i var vi genomför huvuddelen av våra aktiviteter. Det vore önskvärt om vi fick fler medlemmar och då särskilt utanför detta geografiska område. Avsikten med distriktsverksamheten är att ni medlemmar skall få ett mervärde av medlemskapet, att köra hoj med likasinnade, eller rättare sagt umgås och ha skoj tillsammans. Hos oss är alla välkomna och du behöver inte nödvändigtvis vara innehavare av en BMW MC för att delta i vår klubbs verksamhet.

Aktiviteter

Vi försöker att genomföra ett flertal olika aktiviteter inom distriktet, ibland även i samverkan med andra distrikt. Målsättningen är att sprida dessa över året och geografiskt över distriktets yta. Vi har dock inga egna instruktörer, så avrostningar, grus- och banaktiviteter genomförs ofta inom ramen för SMC:s ordinarie verksamhet. En av de stora utmaningarna har varit avstånden till tillgängliga banor och områden som är avskilda från vanlig trafik. Sedan 2014 har SMC dock fått tillgång till Långnäs bana utanför Piteå och go-cartbanan utanför Vuollerim började man nyttja 2018. Under 2024 ser det som att de även kommer att få tillgång till go-cartbanan på Kallaxheden utanför Luleå. 

Planerade verksamheter under 2024:

Den traditionella uppstartsträffen genomförs i Boden i början av mars månad.

Planerade verksamheter:

BMW-klubbens årsträff i Ronneby 31 maj - 3 juni

Ligger lite tidigare i år än under de senaste åren. Om någon känner sig villig att ta på sig en samordnande roll ner till Västernorrland så finns det planer på en gemensam resa ner därifrån.

Nationaldagsturen 5 - 9 juni

Planering pågår för en aktivitet i vårt vackra grannland Norge.

Norrbotten under kalla kriget Boden-Luleå-Kalix (Juni)

En aktivitet som just nu befinner sig i planeringsstadiet. Tanken är att vi skall nyttja befintliga medlemmars och, vid behov, inhyrda "experters" kunskaper och erfarenheter i hur tanken var att vi skulle försvara norra Sverige under kalla kriget. Tänkta besöksmål skulle kunna vara Försvarsmuseet och Rödbergsfortet i Boden samt Siknäsbatteriet nära Töre. Mer information kommer senare.

Resa till norska BMW-klubbens årsträff under första helgen av augusti 

I år genomförs den norska träffen i Stryn, vilket skulle kunna innebära att det är möjligt att planera en gemensam resa ner dit. Mer information kommer senare under våren/sommaren.

Silverlandsturen i slutet av augusti alt. i början av september - Gruskörning

En klassiker som genomförts under många år! Planering pågår, mer information kommer senare.

Höstruuska i norra Finland eller Tornedalen - början av oktober.

Vi brukar avsluta säsongen "enligt finska traditioner", första eller andra helgen i oktober. Det gör vi genom att bo i mysiga stugor, basta, äta god mat och umgås med varandra (en och annan reseberättelse brukar dyka upp efter middagen). Nu är det några år sedan vi genomförde den här aktiviteten, kanske läge att återuppta den igen?