D1 -

Norrbotten

Mer om D1 Norrbotten

Välkommen till D1:s egen hemsida. Distriktet omfattar Norrbottens län förutom Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner som tillhör D2 (Västerbotten). Distriktet har en minst sagt respektingivande yta och tillika också en betydande andel av Sveriges totala landareal. Distriktet sträcker sig från Treriksröset i norr ner till kusten i syd. D1 har gräns mot två länder, Norge och Finland. Avståndet per landsväg till den ryska gränsen är ca 30 mil räknat från Haparanda och Norrbottens län utgör en del av Barentsregionen. Våra medlemmar finns spridda från Kiruna i norr till Piteå i söder. Huvuddelen av länets befolkning finns inom den s.k. "Fyrkanten" (Piteå-Luleå-Boden-Älvsbyn) och där finns också majoriteten av våra klubbmedlemmar. Trots detta så försöker vi att sprida våra aktiviteter till "alla" hörn i vårt stora distrikt. Självklart lämnar vi också länet på våra resor - vi gillar ju att köra motorcykel!

Medlemsutvecklingen har varit positiv under de senaste åren och antalet medlemmar har successivt ökat. Vi är i dagsläget fler än 130 medlemmar, familjemedlemmar oräknade. Det blir speciellt glädjande när en stor andel av våra medlemmar är aktiva och deltar i våra aktiviteter. Det kan dock konstateras att mer än 80 % av alla medlemmar bor i Fyrkanten-området, vilket avspeglas i var vi genomför huvuddelen av våra aktiviteter. Det vore önskvärt om vi fick fler medlemmar och då särskilt utanför detta geografiska område. Avsikten med distriktsverksamheten är att ni medlemmar skall få ett mervärde av medlemskapet, att köra hoj med likasinnade, eller rättare sagt umgås och ha skoj tillsammans. Hos oss är alla välkomna och du behöver inte nödvändigtvis vara innehavare av en BMW MC för att delta i vår klubbs verksamhet.

Aktiviteter

Det märkliga året 2020 var inte som något annat år som vi har upplevt! Med anledning av den pågående pandemin och efterföljande statliga restriktioner så kunde huvuddelen av de aktiviteter som planerats inte genomföras.

Nu har vaccin producerats och huvuddelen av den vuxna befolkningen är fullvaccinerad. Tyvärr ser det dock inte ut som att detta kommer att möjliggöra att vi fullt ut kan andas ut och blåsa "faran över" och därmed övergå till ett normalt liv. Därmed var även säsongen 2021 delvis begränsad i förhållande till ett normalt år, utan pandemi.

Vi försöker att genomföra ett flertal olika aktiviteter inom distriktet, ibland även i samverkan med andra distrikt. Målsättningen är att sprida dessa över året och geografiskt över distriktets yta. Vi har dock inga egna instruktörer, så avrostningar, grus- och banaktiviteter genomförs ofta inom ramen för SMC:s ordinarie verksamhet. En av de stora utmaningarna har varit avstånden till tillgängliga banor och områden som är avskilda från vanlig trafik. Sedan 2014 har SMC dock fått tillgång till Långnäs bana utanför Piteå och go-cartbanan utanför Vuollerim började man nyttja 2018. De avser att genomföra ett flertal banaktiviteter där även under sommaren 2022.

Planering av 2022 års aktiviteter har påbörjats och när vi har kommit tillräckligt långt med detta så kommer vi även att kunna informera om hur planeringen ser ut. Årets viktigaste klubbaktivitet är sannolikt årsträffen. Denna traditionsenliga aktivitet har vi tvingats att ställa in under de två senaste åren och vi hoppas verkligen att den kan genomföras 2022! Detta år skall vi andra helgen i augusti bege oss till mitten av Sverige, med Sundsvall och Södra Berget som centralpunkt.

 

Planerade verksamheter under 2021:

Den traditionella uppstartsträffen fick ställas in då smittläget och restriktionerna fortfarande var för begränsande

GPS-utbildning via Internet under mars/april 

Vi provade en ny utbildningsmetod och körde 2-3 st entimmaspass via Internet. Ett flertal medlemmar från distriktet deltog.

Skoterweekend 1-4 april – Nilivaara

Vi tog det näst bästa färdmedlet och upplevde naturens frihet. Under kvällarna avnjöts delikat egenlagad mat och berättelser om den kommande sommarens planerade äventyr.  

Nationaldagstur 3-6 juni

Omplanering gjordes då det inte fanns förutsättningar att genomföra en resa till Norge. Vi höll till inom D2 geografiska område. Med bas i Vilhelmina, med fantastiskt vackra omgivningar. Därifrån togs dagsetapper västerut in i den underbara fjällvärlden. Totalt deltog ca 15 personer från de tre nordligaste distrikten i klubben.

Silverlandsturen i norra Finland i slutet av augusti alt. i början av september - Gruskörning

Även här blev vi tvingade till omplanering av genomförandet då ej fullvaccinerade medlemmar inte blev insläppta i vårt östra grannland. Dag 1 hade slutmålet strax väster om Robertsfors i de centrala delarna av Västerbottens kustland. Dag 2 hade vackra Lycksele som slutmål. Sista natten tillbringades i kraftverksorten Vuollerim. Det här är en populär aktivitet som har genomförts under många år och även detta år anslöt medlemmar, från när och fjärran. Totalt var det nio medlemmar som fick fyra härliga dagar i strålande väder, med ca 150 mil på det underbara grusvägsnätet i de inre delarna av Västerbotten och Norrbotten.

Planerade aktiviteter som vi tvingades att ställa in:

”Se om din hoj” – pyssla, polera, packa! maj månad – Luleå

Vi ger tips och råd om hur du sköter om och fixar din hoj. Allt som kan tyckas behövas behöver inte kosta tusenlappar! Aktiviteten INSTÄLLD p.g.a. restriktioner m.a.a. den pågående Coronapandemin.

 

GS-träff i Finland 11-13 juni – Summasaari, SO om Vasa (~60 mil från Luleå)

Körning på grusvägar, där man i förväg har möjlighet att välja svårighetsgrad beroende på egna färdigheter och typen av motorcykel. Planering pågår och ett flertal medlemmar från distriktet har redan nu aviserat sitt deltagande i denna årligen återkommande aktivitet. Mer information kommer under våren. Aktiviteten INSTÄLLD p.g.a. restriktioner m.a.a. den pågående Coronapandemin.

 

Sankt Olavsturen – Sundsvall-Trondheim (Regionaktivitet) 25-27 juni. Samordnas ev. med norska BMW-klubbens årsträff.

Turen följer den gamla pilgrimsleden till den mäktiga Nidarosdomen i Trondheim. Blandad tur med mycket asfalt och lite fin grusväg, för den som så önskar. Övernattningar på gränsen mellan länderna och i Trondheim. Planeras och leds av våra vänner i D3. Aktiviteten INSTÄLLD p.g.a. restriktioner m.a.a. den pågående Coronapandemin.

 

Norrbotten under kalla kriget Boden-Luleå-Kalix – juli/augusti 

En aktivitet som just nu befinner sig i början av planeringsstadiet. Tanken är att vi skall nyttja befintliga medlemmars och, vid behov, inhyrda "experters" kunskaper och erfarenheter i hur tanken var att vi skulle försvara norra Sverige under kalla kriget. Tänkta besöksmål skulle kunna vara Försvarsmuséet i Boden, Rödbergsfortet och Siknäsbatteriet nära Töre. Mer information kommer senare. Aktiviteten är INSTÄLLD p.g.a. restriktioner m.a.a. den pågående Coronapandemin.

 

Resa till norska BMW-klubbens årsträff 5-8 augusti 

Genomförs på Storsands Camping i Malvik precis utanför Trondheim. Vissa planer finns på att besöka denna träff. Mer information kommer senare under våren/sommaren. Aktiviteten INSTÄLLD p.g.a. restriktioner m.a.a. den pågående Coronapandemin.

 

Höstruuska i norra Finland eller Tornedalen - början av oktober.

​Vi avslutar säsongen "enligt finska traditioner", första eller andra helgen i oktober. Det gör vi genom att bo i mysiga stugor, basta, äta god mat och umgås med varandra (en och annan reseberättelse brukar dyka upp efter middagen). Aktiviteten INSTÄLLD p.g.a. restriktioner m.a.a. den pågående Coronapandemin.