D2 -

Västerbotten

Mer om D2 Västerbotten

Välkommen till D2 Västerbotten!

Västerbottens län är till ytan stort, från fjällen i väst till bottenviken i öst. Våra medlemmar finns bla. i Skelleteåtrakten i norr, i Umeå med kranskommunerna i söder samt Lycksele som den centrala knutpunkten i mitt. Med storleken kommer också en utmaning att arrangera verksamhet för medlemmar spridda på denna yta. 

BMW klubben är öppen för alla MC märken - det är körningen som är det centrala. Genom våra aktiviteter och arrangemang hoppas vi hitta fler medlemmar till vår klubb.

Vårt distrikt är under uppbyggnad. Tillsammans planerar vi den verksamhet vi vill ha och tillsammans genomför vi programmet. Tillsammans blir distriktet starkare. Vårt mål är att variera utbudet av aktiviteter för att nå fler. Både grus och asfalt, kortare och längre turer efterfrågas.

Även 2021 påverkas vi av Covid-19.  Våra möjligheter att köra finns ändå men skall göras inom ramen för gällande restriktioner. Programmet 2021 inne håller igen provkörning på NorthBike men vi är välkomna nästa år hälsar NorthBike.

Ta gärna kontakt med DO om du har frågor eller bara lite funderingar.

//Elisabet Nilsson D2 Ombud

elisabet.nilsson@bmwklubben.onmicrosoft.com