Tur till skogsbrännan i Västmanland

D8 -

NV Götaland

Mer om D8 NV Götaland

Välkommen till D8

 

Distriktet har inför 2022 utökat med ytterligare två distriktsombud (DO) samt två mcQ-ombud. Distriktsombuden är utsedda på ca två år. Då D8-distriktet är ganska vidsträckt tycker vi det är bra om vi kan vara fler DO och även att Distriktsombuden är geografiskt utspridda. Nytillkomna DO inför 2022 är Bengt Hallberg och Thomas Svärd.

 

Aktiviteter i aktivitetslistan på hemsidan läggs till och informationen kompletteras efter hand. Därutöver kan det förekomma spontana aktiviteter som annonseras i vår Facebook grupp och via mejl. Våra aktiviteter och inledande texter skrivs och läggs in på ett tidigt stadium bara för att ni medlemmar skall få en känsla för vad som händer under året. I det läget har vi inte alltid allt klart med lokaler, tider och de ev. personer som skall närvara. Därför kompletterar vi informationen efter hand. Tipset är att regelbundet kolla på hemsidan för uppdaterad info. Vi har även en grupp på

 

Facebook, ” BMW klubben D8”. Där kan komma påminnelser och info om aktiviteter som ligger närmast i tid och kanske även lite om de aktiviteter som redan varit. 

Den viktigaste informationen kommer alltid att finnas här på hemsidan, så du behöver inte ha uppsikt på två ställen om du känner dig obekväm med FB.

 

Distriktet strävar efter trevlig gemenskap och givande aktiviteter, där säkerheten är den röda tråden, utan att det därför skall bli tråkig körning. 

Välkomna i gemenskapen och Möjligheternas Klubb!

 

Väl mött

DO Mats, Patrik, Lasse, Bengt och Thomas

mcQ Mia Blom