13 december 2021

D10 BMW-klubbens trafiksäkerhetsarbete

Som ett led i BMW-klubbens trafiksäkerhetsarbete erbjuds betalande medlemmar i BMW-klubben subventionering av KNIX-kurser i SMC Väst regi.
Det gäller endast de KNIX-kurser som annonseras som aktiviteter på BMW-klubben D10:s hemsida, under aktiviteter.

Gå in på SMC Schools hemsida för grundkurser och KNIX i Västra Götaland, boka sedan kurs enligt SMC:s instruktioner.

BMW MCK Trafiksäkerhetssubvention_rutin -22.pdf