23 februari 2024

Info om e-Bumsen och sida för Rabattkoder

Bumsen publiceras sedan ett par år på hemsidan så att medlemmar kan komma åt att läsa den som e-publikation. Hanteringen med att få samma publiceringsdag som papperstidningen har hitintills skett helt manuellt med många möjliga felkällor.

Från och med nummer 1 2024 så kommer releasen att ske automatiskt på rätt dag. Det innebär att du kan eventuellt se ikonen för tidningen tidigare men det finns ingen fil "bakom" före dagen som papperstidningen ligger i lådan.

Vidare har sidan för klubbrabatter justerats så att den som innehåller koder bara är synlig för inloggade medlemmar.

Med vänlig hälsning, Webmaster