28 mars 2020

Uppdaterat: BMW MC-klubben COVID-19

BMW MC-klubben Sverige ordnar varje år en stor mängd större och mindre arrangemang runt om i landet. Våra aktiviteter arrangeras ideellt och deltagande är alltid frivilligt.

Klubbens policy avseende COVID-19 är att bevaka och följa myndigheternas rekommendationer. Utöver det kan den enskilda arrangören alltid välja att ställa in en planerad aktivitet. Deltagande i aktiviteter är som redan nämnts frivilligt. 

Merparten av våra aktiviteter handlar om det vi gör bäst - köra motorcykel utomhus. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskbedömning gör klubben följande rekommendationer;

Stort antal deltagare. Alla aktiviteter ska tills vidare ha obligatorisk anmälan.

Internationellt deltagande. Vi vill inte ha några utrikes gäster på våra aktiviteter under den här perioden, om någon anmäler sig så meddelar vi hen detta. 

Deltagare med samhällsviktiga arbeten. Medlemmar med den typen av arbete fattar beslut i samråd med sin arbetsgivare om lämpligheten i att deltaga.

Riskgrupper. Respektive medlem avgör själv om hen tillhör en riskgrupp och beslutar själv om deltagande.

Typ av aktivitet. Samtliga aktiviteter ska tills vidare genomföras utomhus. Vi samlas INTE inomhus för fika, lunch museibesök eller liknande. 

Längd på aktivitet. De delar av aktiviteten då man vistas i andras närhet, uppstart och fikastopp etc., ska hållas så korta som möjligt. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arrangörer av evenemang genomför en riskbedömning. Vägledning finns i tabell 1 och 2 på länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/