Tur för icke nya medlemmar
24 april 2021 - 09:30

D10 Tur för icke nya medlemmar

•OBS att klubbens policy ang hantering av Covid-19 gör att vi har infört obligatorisk anmälan till klubbens aktiviteter tills vidare.

•Utifrån de nu gällande reglerna och rekommendationerna för allmän samling med max 8 personer, har vi valt att dela upp deltagarna i grupper om sex personer, plus två funktionärer. Med max tre grupper per tur.

•Dvs maxantalet anmälningar per tur är 18.

•Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar deltagarna, samt anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig, börjar vi med information av dagens tur, samt rutiner vid stopp. Därefter kör gruppen iväg.

•Det är viktigt att man håller sig inom sin grupp under hela dagen.
 

Välkomna till D10:s tur för icke nya medlemmar, dvs för gamla medlemmar.

Detta är en hyggligt lång asfalttur på ca 30 mil bitvis kurviga vägar.
Vi träffas på Circle K i Bollebygd vid 40:an kl 09:30
Medtag fika för minst fyra stopp utomhus.

Pga pandemin ska vi undvika att umgås inomhus för lunch.

Turen avslutas i Kungälvsområdet ca kl 17.

 Väl mötta!

Bob Cermann och Thomas Stadin

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av