Ordförandeklubba
31 maj 2024 - 20:00

Årsmöte 2024

D1 D2 D3 D4 D5 D7 D9 D12 D6 D8 D10 D11 D14 D15 D13

Årsmöte 2024

Du är mycket välkommen till BMW MC-klubben Sveriges årsmöte 2024, fredag 31 maj, kl. 20:00

Mötet är online och fysiskt, ett så kallat hybridmöte. Den fysiska delen av årsmötet kommer att ske på Ronneby Brunn, konferenslokal (Blekinge Convention Center) Fridhemsvägen 6, 372 38 Ronneby.

Online kommer vara via Microsoft Teams detaljerna meddelas senare till dom anmäler sig till onlinemötet.

För att kunna säkerställa röstlängden krävs anmälan från dem som avser deltaga online. För er som avser deltaga på plats Ronneby är det som vabnligt, bara att dyka upp med medlemskort eller legitimation.

Anmälan för online-närvaro görs på: https://bmwklubben.info/arsmote2024 (medlemsnummer krävs för anmälan). Anmälan är öppen till 2024-05-30, kl. 12:00

Inför årsmötet kommer styrelsen att publicera delar av årsmöteshandlingarna enligt:

Publicering på̊ hemsidan i slutet av april 2024

  • Verksamhetsberättelse 2023
  • Kommande Verksamhetsinriktning inför 2024/2025
  • Motioner och propositioner för beslut vid årsmöte 2024

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas digitalt på hemsidan och i det digitala årsmötet.

Välkomna!

Anmälan: https://bmwklubben.info/arsmote2024

Andra aktiviteter du kan vara intresserad av