05 november 2020

Klubbens policy avseende COVID-19

Klubbens policy avseende COVID-19 är att bevaka och följa myndigheternas rekommendationer. Med anledning av det snabbt förändrade läget så vill styrelsen göra följande förtydligande;

Styrelsens bedömning är att vår kärnverksamhet, att köra motorcykel utomhus, kan genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskbedömning bör nedanstående beaktas då en aktivitet planeras och genomförs;

Antal deltagare måste alltid anpassas efter hur det ser ut på planerade stopp etc. Arrangören avgör max deltagarantal.

Aktiviteter bör uteslutande hålls utomhus och med väl avvägt deltagarantal. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa FHM råd och riktlinjer, både nationella och regionala.

De delar av aktiviteten då man vistas i andras närhet, uppstart och fikastopp etc., ska hållas så korta som möjligt. Tänk på att det ska finnas plats för alla att hålla tillräckligt avstånd.

Medlemmar som tillhör riskgrupper eller har samhällsviktiga arbeten bör själva göra en bedömning av lämpligheten

Som alltid kan inget ersätta det personliga ansvarstagandet från alla deltagare. Det gäller både hur vi uppträder i trafiken och hur vi minimerar risken för smittspridning. 

 

För den som önskar ytterligare vägledning finns lite råd i tabell 1 och 2 i länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Förtydligande Klubbens policy avseende COVID.docx